Zespół

Zespół

Konrad Wiater

Adwokat, członek Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach, prawnik zagraniczny (Registered European Lawyer -SRA number 624500)

zarejestrowany w Solicitors Regulation Authority w Anglii, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Absolwent Europejskiej Akademii Dyplomacji w Warszawie -specjalizacja służba zagraniczna. Absolwent Edinburgh College, uzyskał Higher National Certificate in Legal Services w Szkocji. Zdobyte doświadczenie w pracy z klientami w Polsce i za granicą. Pracował jako wolontariusz w Ethnic Minorities Law Centre w Edynburgu oraz jako prawnik zagraniczny (Registered European Lawyer) w Londynie. Specjalizuje się w prawie karnym, cywilnym, rodzinnym i prawie prywatnym międzynarodowym. Znajomość prawa szkockiego. Biegły język angielski. Współpracuje z anglojęzycznymi prawnikami.

Marcin Szydziak

Adwokat, członek Świętokrzyskiej Izby Adwokackiej w Kielcach, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Doświadczenie prawnicze od 2002r. – praca w kancelarii radców prawnych w Kielcach.

W 2007r. ukończył aplikację sądową i zdał egzamin sędziowski. Od 2009r. prowadzi własną kancelarię adwokacką, zajmując się obsługą prawną spółek, niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej i osób prowadzących działalność gospodarczą, a także sprawami cywilnymi i karnymi klientów indywidualnych.

Specjalizuje się w prawie cywilnym, rodzinnym, karnym, gospodarczym, prawie pracy i ubezpieczeń społecznych. Jest autorem kilku publikacji naukowych. Znajomość języka angielskiego. Współpracuje z kancelarią w Rzymie pomagając Polakom mieszkającym we Włoszech.